Wij zijn een Nederlandstalige school met aandacht voor het kind om het kind.
 
We streven ernaar om te denken vanuit: ’Wat is het beste voor onze kinderen hier op school’. 
 
Dit willen we realiseren in de groene omgeving van de school en de nabijheid van de stad. 
 
Hierdoor kunnen we zowel de natuur beleven en exploreren, als ingaan op alles wat Brussel ons te bieden heeft. 
 
Kinderen laten groeien tot jongeren met een brede kijk op de wereld rondom hen. We maken gebruik van de kracht van verscheidenheid. 
 
School maken lukt ons niet alleen, daarom is een positieve betrokkenheid van zowel directie, kinderen, ouders, leerkrachten en andere participanten nodig. Om deze 
betrokkenheid te realiseren kiezen we bewust voor een overlegcultuur met respect voor alle partners. 
 
Wanneer liefde en talent samenwerken
kan men een meesterwerk verwachten 
Anoniem 
 
Het leren van de leerlingen is de kernopdracht van onze school. Het is en blijft het uitgangspunt. Hierbij spelen de leerkrachten een centrale rol. Hun basishouding wordt gekenmerkt door deskundigheid, professionaliteit en zorgzaamheid. 
 
Samenhang en het streven naar gelijkgerichtheid van het team maakt de kwaliteit. Leerkrachten vertrekken steeds vanuit ontwikkelingdoelen  en leerplannen. 
 
Betekenisvol leren staat centraal.  Daarnaast kijkt de leerkracht naar het leerproces van elk kind. 
 
Kinderen prikkelen, uitdagen en blijven geloven in groeikansen is een prioriteit. 
 
Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, creëren we een veilig klas- en schoolklimaat, hebben we oog voor de talenten van de kinderen en streven we ernaar om deze te benutten. 
 
Leren is een sociaal gebeuren. Leerkrachten begeleiden kinderen in het leren van en met elkaar. Een brede en permanente manier van evalueren geeft ons een kijk op het 
leerproces dat kinderen afleggen. Zo kan een kind blijven groeien, blijven dromen. 
 
Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthoud ik. 
Alleen wat ik doe, begrijp ik. 
Confusius 
 
Om te leren en te spelen is een structuur nodig, een omheining waarbinnen de grenzen duidelijk worden aangegeven. 
 
Iedereen houdt zich aan die (spel)regels. 
 
Structuur bieden en regels installeren zijn gericht op het behouden, herstellen of verstevigen van de band met de kinderen. 
 
Structuur geeft als het ware de ruwbouw weer van het huis, de school.  Het is fijn samen met iedereen deze omheining te bewaken. Wat we samen doen werkt beter. 
 
Soms zal de leerkracht of de school gebruik maken van zijn pedagogisch gezag. De school installeert wat nodig is om samen zo goed mogelijk te kunnen leven en leren. 
 
Dit doen we vanuit positieve bekrachtiging en probleemoplossend denken. 
 
Begin met het nodige. 
Doe daarna het mogelijke. 
En dan ineens doe je het onmogelijke… 
Franciscus 
 
Brede basiszorg staat voor de blijvende bekommernis om 
alle leerlingen optimale kansen te geven. Onze brede zorg heeft twee dimensies. 
 
We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen en we verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). 
 
Als je in groei gelooft werk je continu op zorgzame wijze aan ontwikkelingskansen. 
 
Het is een manier van kijken naar, van denken over, het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen. 
 
Het is een manier van zijn! 
 
We hebben hierbij ook oog voor de draagkracht en de grenzen van de school. 
 
Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan. 
Confusius 
 
We zijn een katholieke school. Onze inspiratie vinden we in het evangelie. 
 
We geloven dat kleine en grote mensen elkaar veel te bieden hebben, samen verwonderd kunnen zijn, samen solidair zijn, samen vieren in een sfeer van hartelijke verbondenheid. 
 
Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart.
Confusius